Οι θέσεις και οι προτάσεις του ΣΗΠΕ

Οι Θέσεις και οι Προτάσεις του ΣΗΠΕ για έναν Σύγχρονο, Βιώσιμο και Αυτοδύναμο Ημερήσιο Περιφερειακό Τύπο (Ιανουάριος 2024)

Ανά ενότητα:

Για το Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης του Εντυπου Περιφερειακού Τύπου (Ιανουάριος 2024)

Για την οριοθέτηση του κλάδου και το Μητρώο Εντυπου Περιφερειακού Τύπου (Ιανουάριος 2024)

Για την κρατική διαφήμιση στον Εντυπο Περιφερειακό Τύπο (Ιανουάριος 2024)

Για τις Κρατικές Δημοσιεύσεις στον Περιφερειακό Τύπο (Ιανουάριος 2024)

Για το ασφαλιστικό πρόβλημα (Ιανουάριος 2024)

Για τα Πνευματικό Δικαιώματα των Εκδοτών Τύπου (Ιανουάριος 2024)

Για ένα νέο Νόμο – Πλαίσιο για τον Περιφερειακό Τύπο (Ιούλιος 2023)

Για την Εκπαίδευση, την Επιμόρφωση και την Επαγγελματική Πιστοποίηση (Ιούλιος 2023)

 

Υπόμνημα

Ο Ημερήσιος Περιφερειακός Τύπος Σήμερα

 

Πρόταση

 Η Κρατική Διαφήμιση στα Περιφερειακά ΜΜΕ. Πρόταση για τις αναγκαίες αλλαγές στη Νομοθεσία και στη Διοίκηση (των Ενώσεων Ιδιοκτητών Περιφερειακών ΜΜΕ: ΣΗΠΕ, ΕΕΤΕΠ και ΠΕΙΡΑΣ)

 

Πρόταση

Η Πρόταση του ΣΗΠΕ για την τροποποίηση του νομικού πλαισίου για τις κρατικές δημοσιεύσεις - ν3548/07 

 Σχέδιο τροπολογίας για τροποποίηση ν3548/07

 Σχέδιο Διευκρινιστικής εγκυκλίου για ζητήματα κρατικών δημοσιεύσεων