Ο ιστορικός ρόλος και η αποστολή του ημερήσιου περιφερειακού Τύπου

Παραβιάζει ανοιχτές πόρτες η διαπίστωση ότι ο περιφερειακός τύπος και ιδιαίτερα ο ιστορικός και διαχρονικός του βραχίονας, οι ημερήσιες περιφερειακές εφημερίδες επιτελεί έναν καίριο και αναντικατάστατο ρόλο σε όλους σχεδόν τους τομείς της δημόσιας ζωής στην «εκτός των τειχών» Ελλάδα, στην ενημέρωση και την πληροφόρηση, την ανταλλαγή απόψεων και τον πλουραλισμό, την τοπική οικονομία και την παραγωγική δραστηριότητα, την κουλτούρα, τις τοπικές παραδόσεις και τον πολιτισμό, την κοινωνική ζωή και την καθημερινότητα!

Τονίζουμε την ιστορική διάσταση της προσφοράς αυτής γιατί υπάρχουν περιφερειακές εφημερίδες που εκδίδονται ανελλιπώς για περισσότερα από 100 χρόνια(!) ενώ πάρα πολλές έχουν συμπληρώσει περισσότερο από μισόν αιώνα συνεχούς έκδοσης.

Οι καθημερινές περιφερειακές εφημερίδες ήταν για πολλά χρόνια η αποκλειστική και εξακολουθεί να είναι η βασική πηγή ενημέρωσης των πολιτών της Περιφέρειας για όλα τα θέματα που τους αφορούν, τους ενδιαφέρουν ή επηρεάζουν τη ζωή τους. Και αυτό γίνεται τις περισσότερες φορές με πληρότητα, εγκυρότητα και αντικειμενικότητα.

Την ίδια ώρα η άλλη σημαντική αποστολή του τύπου, ο έλεγχος της τοπικής και περιφερειακής εξουσίας, βρίσκει την απόλυτη έκφρασή της στην καθημερινή λειτουργία του ημερήσιου περιφερειακού τύπου.

Οι ημερήσιες περιφερειακές εφημερίδες ήταν πάντα και παραμένουν «η φωνή» των πολιτών της ξεχασμένης Ελλάδας. Ο ζωντανός και μαχητικός κήρυκας των αγώνων, των δικαιωμάτων και των διεκδικήσεών τους από ένα «κέντρο» που συνήθως τους αγνοεί.

Καίριος και αναντικατάστατος είναι επίσης ο ρόλος του ημερήσιου περιφερειακού τύπου στην τοπική ανάπτυξη, την οικονομική πρόοδο και την κοινωνική συνοχή ενώ ακόμη σημαντικότερη είναι η συμβολή του στην διατήρηση ζωντανής της τοπικής μας παράδοσης, της λαογραφίας, των εθίμων και των παραδόσεων του λαού μας.

Ακόμη και η καλλιέργεια της τοπικής και περιφερειακής συνείδησης στους πολίτες, η τόσο αναγκαία για την ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας είναι έργο του περιφερειακού τύπου ενώ δεν πρέπει να υποτιμάται και η εθνική του συνεισφορά στις νησιώτικες και ακριτικές περιοχές της χώρας.

Η φωνή αυτή δεν πρέπει να σιγήσει! Αποτελεί ιστορική εθνική και δημοκρατική επιταγή!