Παρατηρητήριο για τις κρατικές δημοσιεύσεις

2024

Επιστολή σε Πανεπιστήμιο Αιγαίου για εσφαλμένη τιμολόγηση (3/6 ΑΠ 226)

Επιστολή σε Δήμο Δυτικής Λέσβου για εσφαλμένη τιμολόγηση (3/6 ΑΠ 225)

Επιστολή σε Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων για εσφαλμένη τιμολόγηση (24/4 ΑΠ 190)

Πληροφόρηση φορέων του δημοσίου για κρατικές δημοσιεύσεις σε επιλεγμένους νομούς. Υπόδειγμα επιστολής σε Δήμο

Πληροφόρηση φορέων του δημοσίου για κρατικές δημοσιεύσεις σε επιλεγμένους νομούς. Υπόδειγμα επιστολής σε Περιφέρεια

Πληροφόρηση φορέων του δημοσίου για κρατικές δημοσιεύσεις σε επιλεγμένους νομούς. Υπόδειγμα επιστολής σε Γενικό Νοσοκομείο

Πληροφόρηση φορέων του δημοσίου για κρατικές δημοσιεύσεις σε επιλεγμένους νομούς. Υπόδειγμα επιστολής σε Πανεπιστήμιο

Επιστολή σε Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας για δημοσιότητα Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  (12/12 ΑΠ 29)

Επιστολή σε Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για δημοσιότητα Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  (12/12 ΑΠ 28)

Επιστολή σε Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου για δημοσιότητα Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  (12/12 ΑΠ 27)

Επιστολή σε Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου για δημοσιότητα Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  (12/12 ΑΠ 26)

Επιστολή σε Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης για δημοσιότητα Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  (12/12 ΑΠ 25)

Επιστολή σε Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας για δημοσιότητα Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  (12/12 ΑΠ 24)

Επιστολή σε Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων για δημοσιότητα Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  (12/12 ΑΠ 23)

Επιστολή σε Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου  Ηπείρου για δημοσιότητα Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  (12/12 ΑΠ 22)

Επιστολή σε Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας για δημοσιότητα Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  (12/12 ΑΠ 21)

Επιστολή σε Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας για δημοσιότητα Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  (12/12 ΑΠ 20)

Επιστολή σε Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου για δημοσιότητα Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  (12/12 ΑΠ 19)

Επιστολή σε Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης για δημοσιότητα Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (12/12 ΑΠ 18)

Επιστολή σε Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για εσφαλμένη τιμολόγηση δημοσιεύσεων (8/2 ΑΠ 15)

Επιστολή σε Περιφέρεια Θεσσαλίας για δημοσίευση πρόσληψης ειδικού συμβούλου (24/1 ΑΠ 7)

2023

Επιστολή σε Δήμο Τρίπολης για εσφαλμένη πρακτική ως προς τις δημοσιεύσεις (19/11 - ΑΠ 198)

Επιστολή σε Πρόεδρο ΟΔΑΠ για παράνομη χρήση μεσάζοντα σε δημοσίευση (21/11 – ΑΠ 181)

Επιστολή σε Δήμο Θάσου για παράνομη πρακτική δημοσιεύσεων (15/11 – ΑΠ 177)

Επιστολή σε Δήμο Νέστου για παράνομη πρακτική δημοσιεύσεων (14/11 – ΑΠ 175)

Επιστολή σε Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας για παράνομη πρακτική δημοσιεύσεων (7/11 – ΑΠ 164)

Επιστολή σε Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας για παράνομη πρακτική δημοσιεύσεων (28/9 – ΑΠ 153)

Επιστολή σε Δήμο Δυτ. Λέσβου για παράνομη πρακτική δημοσιεύσεων (7/9/23 – ΑΠ 146)

Υπόμνημα για εσφαλμένες και παράνομες πρακτικές φορέων του δημοσίου ως προς τις κρατικές δημοσιεύσεις (31/7/23 -ΑΠ 138)

Επιστολή σε Πρόεδρο Κ.Κ.Π.Π Θεσσαλίας για παράνομη πρακτική δημοσιεύσεων (29/7/23 – ΑΠ 135)

Επιστολή σε Δήμαρχο Αμφιλοχίας για παράνομη πρακτική δημοσιεύσεων (13/7/23 – ΑΠ 125)

Επιστολή σε Αντιπεριφερειάρχη Έβρου για παράνομη πρακτική δημοσιεύσεων (4/7/23 – ΑΠ 120)

Επιστολή σε Πρόεδρο ΝΠΔΔ Δήμου Ξηρόμερου για παράνομη πρακτική δημοσιεύσεων (26/6/23- ΑΠ 119)

Επιστολή σε Διοικητή 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιά και Νήσων για παράνομη πρακτική δημοσιεύσεων (26/6/23 – ΑΠ 117)

Επιστολή σε Δήμαρχο Ναυπακτίας για παράνομη πρακτική δημοσιεύσεων (15/6/23 – ΑΠ 113)

Ενημέρωση μελών για θέματα δημοσιεύσεων (12/5/23 – ΑΠ 89)

Επιστολή σε προϊστάμενο Τ.Υ Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας για ορθή εφαρμογή Ν3548/07 (22/5/23 – ΑΠ 94)

Επιστολή σε Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης για εσφαλμένη τιμολόγηση δημοσιεύσεων (16/5/23 – ΑΠ 92)

Επιστολή σε Πανεπιστήμιο Κρήτης για εσφαλμένη τιμολόγηση δημοσιεύσεων (16/5/23 – ΑΠ 91)

Επιστολή σε Περιφέρεια Θεσσαλίας για εσφαλμένη τιμολόγηση δημοσιεύσεων (16/5/23 – ΑΠ 90)

Ενημέρωση μελών για θέματα δημοσιεύσεων (10/5/23 – ΑΠ 88)

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ (Απρίλιος 2023)

Δημιουργία ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ για κρατικές δημοσιεύσεις (18/4/23 – ΑΠ 76)

Επιστολή σε Πανεπιστήμιο Κρήτης για παράνομη πρακτική δημοσιεύσεων (21/3/23 – ΑΠ 15)