Η Πελοπόννησος της βιομηχανικής εξωστρέφειας

Αποκαλυπτικά τα στοιχεία έρευνας του ΣΕΒ - Μεγάλο ποσοστό πωλήσεων προς άλλες περιοχές και το εξωτερικό

 

Αποκαλυπτικά τα στοιχεία έρευνας του ΣΕΒ - Μεγάλο ποσοστό πωλήσεων προς άλλες περιοχές και το εξωτερικό

Η Πελοπόννησος και η Δυτική Ελλάδα καταγράφονται ως οι περιφέρειες της χώρας με τις περισσότερο εξωστρεφείς βιομηχανικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με σχετική έρευνα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), που παρουσιάζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ειδικότερα, στις συγκεκριμένες περιφέρειες, το 46,6% των πωλήσεων κατευθύνεται σε άλλη χωρική ενότητα και το 29% στο εξωτερικό. Επίσης, οι αγορές στις ίδιες περιφέρειες γίνονται κατά 43% από άλλη χωρική ενότητα και μόλις 14% από το εξωτερικό. Τα συγκεκριμένα αποτυπώνουν μια διαφορετική εικόνα για την βιομηχανία της Πελοποννήσου, από εκείνη που έχει διαμορφώσει ο μέσος πολίτης για την πορεία του συγκεκριμένου κλάδο της οικονομίας. Αυτό αποκτά μεγαλύτερη σημασία, αν αναλογιστεί κανείς ότι η περιφέρειά μας έχει απέναντι ισχυρούς «παίκτες», δηλαδή περιοχές όπου η βιομηχανική παραγωγή και εμπορία έχουν καθιερωθεί διαχρονικά στις πρώτες θέσεις σε επίπεδο χώρας και, μάλιστα, σε ευρύ φάσμα παραγωγικής δραστηριότητας.

Την ίδια στιγμή, στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, η οποία είναι μια παραδοσιακά εξαγωγική περιοχή οι βιομηχανικές πωλήσεις κατευθύνονται κατά 36,4% σε άλλη χωρική ενότητα και 32,3% στο εξωτερικό. Όμως βασίζεται σε πρώτες ύλες προερχόμενες κατά 36% εκτός Ελλάδας, με μόλις 25% από άλλες περιφέρειες και 39% από ιδίους πόρους.

Εξάλλου, η Κρήτη διατηρεί διαχρονικά ελλειμματικό ισοζύγιο, καθώς το 55,8% των πωλήσεων διενεργείται εντός της χωρικής ενότητας, αλλά το 46% των αγορών προέρχεται από άλλη περιφέρεια και το 17% από το εξωτερικό.

Συνολικά, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, παρά το μικρό γεωγραφικό μέγεθος της χώρας οι βιομηχανίες στην περιφέρεια, εστιάζουν πρωτίστως στην τοπική αγορά. Επίσης, το εμπορικό μείγμα τους είναι συχνά ελλειμματικό. Έτσι, κατά μέσο όρο το 40,8% των βιομηχανικών πωλήσεων κατευθύνεται προς την ίδια χωρική ενότητα, το 36,5% σε άλλη χωρική ενότητα και μόλις το 22,7% προς το εξωτερικό. Αντίστοιχα, οι αγορές από την ίδια χωρική ενότητα ανέρχονται στο 42%, από άλλη χωρική ενότητα στο 29% και τέλος από το εξωτερικό στο 29%.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, το 50% των βιομηχανιών της περιφέρειας βρίσκεται σε οικονομική στασιμότητα, παρά τον ισχυρό εξαγωγικό προσανατολισμό που έχει αναπτύξει το 43%. Προκύπτει ακόμη ότι οι μισές βιομηχανικές επιχειρήσεις δεν δηλώνουν ικανοποιημένες με τη διασύνδεση οδικών δικτύων, το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας/φυσικού αερίου, το δίκτυο τηλεπικοινωνιών, καθώς και το δίκτυο ύδρευσης/αποχέτευσης. Το ίδιο ποσοστό (51,9 %) των βιομηχανικών επιχειρήσεων εμφανίζουν τεχνολογική επιβράδυνση ή στασιμότητα.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) του ΕΜΠ που κλήθηκαν να χαρτογραφήσουν το οικοσύστημα της βιομηχανίας στην περιφέρεια, προκειμένου να υπάρξει, σύμφωνα με το ΣΕΒ, μια ρεαλιστική αποτύπωση του βιομηχανικού ιστού.

Οι άξονες στρατηγικής για την περιφέρεια

Εξάλλου, ο ΣΕΒ καταθέτει πέντε στρατηγικούς άξονες για την ανάπτυξη της βιομηχανίας στην περιφέρεια:
1) Την ενίσχυση των δια-περιφερειακών σχέσεων στην παραγωγή με ψηφιακές τεχνολογίες. 2) Την ταχεία διείσδυση σε αγορές εκτός περιφέρειας.
3) Τη στήριξη των ΜμΕ ώστε να δημιουργήσουν σταθερές συνεργασίες με μεγαλύτερες επιχειρήσεις εντός και εκτός Ελλάδας.
4) Την επικαιροποίηση του ερευνητικού χάρτη της χώρας και διευκόλυνση της κινητικότητας των ερευνητών καθώς επίσης
5) Την έγκαιρη αντιμετώπιση της οικονομικής στασιμότητας με επενδύσεις τεχνολογικής αναβάθμισης των γραμμών παραγωγής αλλά και καλύτερες τοπικές υποδομές.

Χρήστος Πετρούλιας
Λακωνικός Τύπος