Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023

N Nομοθεσία

Νομοθεσία

Αξιολόγηση Χρήστη: 1 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΝΟΜΟΙ

Κατάργηση Αυτόφωρου   N. 4596/2019 PDF

Σύσταση μητρώου περιφερειακού Τύπου, Ν.4487/2017

Εμβαδόν περ. εφημερίδων, Ν. 4488/2017, Άρθρο 122

Έσοδα ΕΔΟΕΑΠ (2%), Ν.4498/2017

Διαφήμιση, Ν. 4409/2017, άρθρο 63

Τροποποίηση του Ν.4412/2016, Ν.4469/2017, άρθρο 18 για πρόχειρους διαγωνισμούς κάτω από 60000€

Τροποποίηση του Ν. 4412/2016, Ν.4497/2017, άρθρο 107, παρ.9 για δικαιολογητικά που αφορούν ποσά κάτω των 2500€

Διαφήμιση, Ν. 4443/2016, άρθρο 61

Δημόσιες Συμβάσεις, Ν.4412/2016, άρθρο 379, παρ.12

Μητρώο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ, Ν. 4339/2015, άρθρο 52

Υποχρεωτικές δημοσιεύσεις, Ν. 4281/2014, άρθρο 152

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Καταχώριση ημερήσιων και εβδομαδιαίων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων στο ηλεκτρονικό μητρώο περιφερειακού και τοπικού

τύπου του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (Α’68), όπως ισχύει  2020  PDF

Ανάρτηση περιφερειακών εφημερίδων σε σούπερ μάρκετ   ΦΕΚ Β 945/2020 PDF

Ηλεκτρονικό Μητρώο τοπικού και περιφερειακού Τύπου 2019 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ/ΝΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΜΜΕ PDF

Πρόγραμμα ενίσχυσης του περιφερειακού, τοπικού Τύπου, 2019 PDF

Υπουργικές Αποφάσεις για την προβολή του Δημοσίου, 2018 XLSX  2019  XLSX

Barcode στον περιφερειακό Τύπο, 2018   PDF

Κατάσταση 2018 περ. εφημερίδων -δικαιολογητικά 2016  PDF

Τροποποίηση κατάστασης 2018  περ. εφημερίδων 2018-δικαιολογητικά 2016  PDF

Τιμοκατάλογος των δημοσιευμάτων του Δημοσίου 2008  PDF

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διεύθυνσης Εποπτείας ΜΜΕ, http://www.minpress.gr/e-pasithea/

Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης -  Επικοινωνίας, https://media.gov.gr/

Βουλή των Ελλήνων, www.hellenicparliament.gr

Εθνικό Τυπογραφείο, www.et.gr

Τράπεζα πληροφοριών νομοθεσίας, www.e-nomothesia.gr

ΔΙΑΥΓΕΙΑ,  https://diavgeia.gov.gr/

ΕΣΗΔΗΣ & ΚΗΜΔΗΣ, Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων  & Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων  http://www.promitheus.gov.gr

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, www.eaadhsy.gr