Ενημερωτικό Σημείωμα – Συνεδρίασης Δ.Σ., 17ης Σεπτεμβρίου 2021

Εκτύπωση
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Αθήνα, Τρίτη 20Σεπτεμβρίου 2021

Ενημερωτικό Σημείωμα – Συνεδρίασης Δ.Σ., 17ης Σεπτεμβρίου 2021

Συνεδρίασε, με τηλεδιάσκεψη, το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου Ημερησίων

Περιφερειακών Εφημερίδων, την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου, με την συμμετοχή τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ.

Συζητήθηκαν όλα τα θέματα που εγγράφηκαν στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

  1. Το Δ.Σ. κατόπιν της εισήγησης της γ.γ. Νατάσσας Βαφειάδου ενέκρινε τα πρακτικά των προηγούμενων συνεδριάσεων με ημερομηνία 16 Ιουλίου και 26 Αυγούστου 2021 και κατόπιν του απολογισμού της εφαρμογής προγενέστερων αποφάσεων του αποφάσισε την προκήρυξη, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της θέσης του εκτελεστικού διευθυντή του ΣΗΠΕ. Επίσης αποφασίστηκε να εξουσιοδοτήσει την κ. Ελένη Διαφωνίδου, μέλος της εξελεγκτικής επιτροπής και πρώην μέλος του Δ.Σ., ώστε να έρθει σε επαφή με την διοίκηση του Ινστιτούτου Επαρχιακού Τύπου για την διερεύνηση των όρων βιωσιμότητας του Ινστιτούτου, τις ακριβείς απαιτήσεις του και τον ρόλο που μπορεί να παίξει ο ΣΗΠΕ σε αυτήν την προσπάθεια.
  1. Το Δ.Σ. κατόπιν εισήγησης του Προέδρου κ. Γιώργου Κατσαΐτη ενημερώθηκε για την πορεία της προετοιμασία του Συνδέσμου ενόψει της σύσκεψης για το ασφαλιστικό υπό την προεδρία του κ. Γιάννη Οικονόμου και αποφάσισε την σύνταξη κειμένου, νομικά άρτιου επί των ασφαλιστικών ζητημάτων που εγείρει ο ΣΗΠΕ, με παραλήπτη τόσο την κυβέρνηση και τα αρμόδια επί του τύπου όργανά της, το Δ.Σ. και τον ΕΔΟΕΑΠ.
  2. Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για την πορεία εκτέλεσης του Προγράμματος Κατάρτισης από τον Οικονομικό Υπεύθυνο του έργου κ. Γιώργο Τάραμα, σύμφωνα με τον οποίο ο φάκελος για την προτελευταία εκταμίευση ποσών του έργου βρίσκεται προς εξέταση στα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έχει κριθεί πλήρης και αναμένεται η εντολή πληρωμής ώστε να αποδοθούν τα χρήματα στους ωφελούμενους του προγράμματος που υπολείπονται έως και τα τέλη του Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με την ενημέρωση πέραν του προαναφερθέντος, εκκρεμεί μια ακόμα πληρωμή που αφορά σε υποχρεώσεις του ΣΗΠΕ προς την ομάδα έργου για την οριστική ολοκλήρωσή του.