Εκδότης: Θ. Σπανέλης

Κολοκοτρώνη 77 & Σαχτούρη 2

ΤΚ: 65201 Καβάλα

Τηλ: 2510/233105

Fax: 2510/226502

E-mail: hartis@otenet.gr

www.xronometro.blogspot.gr