ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Εκδότης: Ξ. Αργυροπούλου

Γ. Ζερβού 25

ΤΚ: 66100 Δράμα

Τηλ: 25210 20009 - 25210 26920

Fax: 25210 24751

E-mail: xronikad@otenet.gr

www.xronikadramas.gr