Εκδότης: I. Γαρεδάκης

Kαραϊσκάκη 49

ΤΚ:73100 Χανιά

Τηλ: 28210/70563-4-5

Fax: 28210/91900

E-mail:han-nea@otenet.gr

www.haniotika-nea.gr