Εκδότης: Θ. Θωμά

Νικηφόρου Φωκά 3

ΤΚ: 63100 Πολύγυρος

Τηλ: 23710/24234

E-mail: typosbon@gmail.com

www.typoshalkidikis.gr