Εκδότης: Α. Θέμελης

Ελευθερίας 28

ΤΚ: 46100 Ηγουμενίτσα

Τηλ: 26650/22319

E-mail: thesprot@gmail.com

www.thesprotiki.gr