ΠΡΩΙΝΟΣ ΜΟΡΙΑΣ

Εκδότης: Μ. Βούλγαρη

ΒΙ.ΠΕ Τρίπολης 5Β

Τρίπολη

Τηλ: 2710235180

E-mail: pmorias@otenet.gr

www.proinosmorias.gr