Εκδότης: Χρ. Χριστόπουλος

Γεροκωστοπούλου 11

ΤΚ: 26223 Πάτρα

Τηλ: 2610/270733

Fax: 2610/272179

E-mail: gnomi@otenet.gr

www.gnomip.gr