Εκδότης: Aλ.Mυκωνιάτης

Θεσσαλονίκης 2

ΤΚ: 71201 Ηράκλειο

Τηλ: 2810/282625

Fax: 2810/336320

E-mail: patris@her.forthnet.gr

www.patris.gr