Εκδότης: T. Kατσαρή

Συνοικισμός Hφαίστου έναντι Παν/πολης

ΤΚ: 69100 Κομοτηνή

Τηλ: 25310/33474

Fax: 25310/26027

E-mail: paratir@otenet.gr

www.paratiritis-news.gr