Εκδότης: Α.Φραγγεδάκη

Υψηλάντου 2

ΤΚ: 62125 Σέρρες

Τηλ: 23210/64483

Fax: 23210/64433

E-mail: k.paratiritis@gmail.com

www.serresparatiritis.gr