Εκδότης: κος Ζ. Πατσίκας

Βενιζέλου 10

ΤΚ: Βέροια

Τηλ: 2331502603

E-mail: news@laosnews.gr

www.laosnews.gr