Εκδότης: κα Χρ. Χιώτη

Τριακοσίων 48

ΤΚ: 23100 Σπάρτη

Τηλ: 27310/81253

Fax: 27310/81253

E-mail: info@lakonikos.gr

www.lakonikos.gr