Εκδότης: I. Kαλαϊτζάκης

Kουντουριώτου 138

ΤΚ: 74100 Ρέθυμνο

Τηλ: 28310/55573

Fax: 28310/28258

E-mail: info@kritep.gr

www.kritep.gr