Εκδότης: Γ. Βακόνδιος

Αεροδρομίου 22, Ερμούπολη

ΤΚ: 84100 Σύρος

Τηλ: 2281/82748

Fax: 2281/82184

E-mail: info@koinignomi.gr

www.koinignomi.gr