Εκδότης: Λ. Tζάλλα

Oπλ. Πουτέτση 17α

ΤΚ: 45332 Ιωάννινα

Τηλ: 26510/26300

Fax: 26510/34862

E-mail: info@agon.gr

www.agon.gr