Εκδότης: Ι.Πέττα-Συνετού

Αγίας Βαρβάρας 2

ΤΚ: 29100 Ζάκυνθος

Τηλ: 26950/44414

Fax: 26950/48444

E-mail: ermiszak@otenet.gr

www.ermisnews.gr