Εκδότης: κα Αν. Παπαδοπούλου

Κωνσταντινουπόλεως 3

ΤΚ: 24714 Γρεβενά

Τηλ: 24620/80025

Fax: 24620/28005

E-mail: foni1978@otenet.gr