Εκδότης: Ε. Διαφωνίδου

Σταθμού 16

ΤΚ: 67100 Ξάνθη

Τηλ: 25410/22950

Fax: 25410/25608

E-mail: info@empros.gr

www.empros.gr