Εκδότης: Μ. Μανώλας

Καρά Τεπέ

ΤΚ: 81100 Μυτιλήνη

Τηλ: 22510/41619

Fax: 22510/27300

E-mail: news@emprosnet.gr

www.emprosnet.gr