LAMIAKOS TIPOS

Publisher: Mr Spyridon Rizos

Iroon 3, Lamia - Greece 35100

Tel: 0030 22310 51414

Fax: 0030 22310 29331

E-mail: info@lamiakos-typos.gr

lamiakos@gmail.com

www.lamiakos-typos.gr